TOPELEX s.r.o. Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
XII. Sympozium pro laboratorní a klinické
aspekty likvorologie, neuroimunologie
a analýzy extravaskulárních tekutin.
Extravaskulární kompartmenty- diagnostika v epicentru
nemoci. Imunologické a cytologické parametry likvoru
a EVT u infekčních a autoimunitních chorob.
12. června 2018
Martinický palác, Praha
Program:
9:00 Registrace
10:00 Zahájení Sympozia
prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc.
Topelex s.r.o.- Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
I. Blok přednášek:
Nové biomarkery v likvorologické diagnostice
Na stopě likvorologickým biomarkerům prognózy na počátku onemocnění RS
M. Petržalka, FN v Motole a 2.LF UK, Praha
(20 min.)
Neurofilamenta- první klinické zkušenosti a perspektivy
N. Šoukalová, O. Sobek, Topelex s.r.o., Praha
(20 min.)
IgG versus volné lehké řetězce: detekce intrathekální syntézy a analýza diskrepantních nálezů
D. Zeman, P. Kušnierová, P. Hradílek, M. Čábal, O. Zapletalová, FN Ostrava
(20 min.)
Kvantitativní versus kvalitativní detekce protilátkové odpovědi v likvoru
P. Kelbich, O. Sobek, Biomedicínské centrum, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
Topelex s.r.o., Praha
(20 min.)
Panelová diskuze k tématu
11:30 - 13:00 Oběd na nádvoří paláce
II. Blok přednášek:
13:00 - 14:50 Likvorologie a neuroimunologie v klinické praxi
Léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní, lekce z imunopatogeneze
J. Krejsek, Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
(30 min.)
Laboratorní vyšetření u myelitid z diferenciálně diagnostického pohledu
P. Nytrová VFN, VFN a 1.LF UK Praha
(20 min.)
Spektrum likvorologických parametrů u neuroboreliozy
M. Frajer, Z. Bílková, Topelex s.r.o., Praha
(20 min.)
Cytologie EVT v diagnostickém kontextu
O. Sobek, J. Dušková, Topelex s.r.o., Praha, VFN a 1. LF UK, Praha
(20 min.)
Praktický průvodce cytologickým vyšetřením
J. Šimková, Topelex s.r.o., Praha
(20 min.)
Panelová diskuze k tématu
14:50 - 15:15 Coffee break
III. Severočeský blok přednášek:
15:15 - 16:45 Laboratorní diagnostika v hrudní dutině
Analýza pleurálních výpotků pro detekci a monitorování postižení orgánů dutiny hrudní
P. Kelbich, Biomedicínské centrum, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
(15 min.)
Videothorakoskopie aneb Letem světem s videem po pleurální dutině
M. Jančáková, Oddělení operačních sálů, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
(10 min.)
Cytologicko-energetická analýza pleurálních výpotků
I. Matuchová, Biomedicínské centrum, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
(15 min.)
Možnosti cytologické diagnostiky patologických stavů plic
M. Čegan, Patologické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
(25 min.)
Analýza pleurálních výpotků z pohledu hrudní chirurgie
I. Staněk, Oddělení hrudní chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
(25 min.)
Panelová diskuze k tématu
17:00 Garden party s venkovním grilováním na nádvoří paláce
www.likvor-sympozium.cz
Topelex s.r.o., Sokolovská 810/304,
Vysočany. 190 00 Praha 9