Přednášky ze sympozií

Přednášky z XII. Sympozia, konaného 12. června 2018 v Martinickém paláci v Praze

 

I. Blok přednášek:

Nové biomarkery v likvorologické diagnostice

Na stopě likvorologickým biomarkerům prognózy na počátku onemocnění RS (1.0 MB)
M. Petržalka, FN v Motole a 2.LF UK, Praha

 

Neurofilamenta- první klinické zkušenosti a perspektivy (1.6 MB)
N. Šoukalová, O. Sobek, Topelex s.r.o., Praha

 

IgG versus volné lehké řetězce: detekce intrathekální syntézy a analýza diskrepantních nálezů (3.2 MB)
D. Zeman, P. Kušnierová, P. Hradílek, M. Čábal, O. Zapletalová, FN Ostrava

 

Kvantitativní versus kvalitativní detekce protilátkové odpovědi v likvoru 1/2 (796.4 KB)

Kvantitativní versus kvalitativní detekce protilátkové odpovědi v likvoru 2/2 (2.2 MB)
P. Kelbich, O. Sobek, Biomedicínské centrum, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,Topelex s.r.o., Praha

 

 

II. Blok přednášek:
Likvorologie a neuroimunologie v klinické praxi

Léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní, lekce z imunopatogeneze (2.2 MB)
J. Krejsek, Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové

 
Laboratorní vyšetření u myelitid z diferenciálně diagnostického pohledu (1.2 MB)
P. Nytrová VFN, VFN a 1.LF UK Praha

 

Spektrum likvorologických parametrů u neuroboreliozy (3.7 MB)
M. Frajer, Z. Bílková, Topelex s.r.o., Praha

 

Cytologie EVT v diagnostickém kontextu (2.8 MB)
O. Sobek, J. Dušková, Topelex s.r.o., Praha, VFN a 1. LF UK, Praha

 

Praktický průvodce cytologickým vyšetřením (4.2 MB)
J. Šimková, Topelex s.r.o., Praha

 

 

III. Severočeský blok přednášek:
Laboratorní diagnostika v hrudní dutině

Videothorakoskopie aneb Letem světem s videem po pleurální dutině

Popis k videu (608.9 KB)
M. Jančáková, Oddělení operačních sálů, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 

Cytologicko-energetická analýza pleurálních výpotků (1.5 MB)
I. Matuchová, Biomedicínské centrum, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 

Analýza pleurálních výpotků z pohledu hrudní chirurgie (5.4 MB)
I. Staněk, Oddělení hrudní chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 
 

Přednášky z XI. Sympozia, konaného 21. září 2016 v Kaiserštejnském paláci v Praze

 

BLOK A
Likvorologická diagnostika – úvodní přehled

MUDr. Ondřej Sobek, CSc.Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex s.r.o., Praha
 
Moderní přístup k diagnostika infekčních agens v likvoru a extravaskulárních tekutinách

MUDr. Zuzana Bílková, Ing. Jana DudlováLaboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex s.r.o., Praha
 
Průkaz intratekální syntézy volných lehkých řetězců: porovnání různých kvantitativních metod s detekcí oligoklonálních fLC metodou izoelektrické fokusace a afinitního imunoblotingu
RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D., MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, FN Ostrava
 
BLOK B
Cytologie likvoru v diagnostickém kontextu

MUDr. Ondřej Sobek, CSc.Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex s.r.o., Praha
 
Cytologie likvoru – imunocytochemická diagnostika

Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. FIAC
Ústav patologie 1.LF UK a VFN, CGOP s.r.o., Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii
a speciální diagnostiku Topelex s.r.o., Praha
 
Cytomorfologické nálezy ve sklivci
MUDr. Kateřina Mrázová
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN Praha
 
BLOK C
Bronchoalveolární a pleurální tekutiny, blíže k nemoci
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové
 
Established and forthcoming diagnostics for CSF biomarkers
Dr. Lars Komorowski
Institute of Experimental Immunology, Euroimmun AG, Luebeck
 
Periferní paréza N. VII z pohledu pediatra
MUDr. Huclová Barbora, MUDr. Hrdlička René
Dětské oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
 
Autoimunitní encefalitida s protilátkami proti NMDAR
MUDr. Martina Koudelková
Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex s.r.o., Praha
Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV, Praha
 
Protilátky proti myelinovému oligodendrocytárnímu glykoproteinu jako biomarker
pro některá demyelinizační onemocnění
MUDr. Petra Nytrová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1.LF UK, Praha
 
Úskalia diagnostiky a liečby recidivujúcej ložiskovej zápalovej lézie mozgu, kazuistika.
MUDr. Peter Čuchran,
RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.
 
Severočeský BLOK
Krvácení v CNS z pohledu neurochirurga. Příčiny, význam a monitoring
posthemoragického vývoje CNS
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
Neurochirurgická klinika University J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
 
Monitorování likvorového obrazu v posthemoragickém vývoji CNS
RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.1,2
Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.3
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.4 1
Eva Hanuljaková
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex s.r.o., Praha,Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta v Hradci Králové University Karlovy v Praze,
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny University J. E. Purkyně a Masarykovy, nemocnice v Ústí nad Labem, Neurochirurgická klinika University J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem